Potřebné doklady k půjčce

Zaměstnanci - doklady potřebné k zaměstnanecké půjčce

Originál potvrzení zaměstnavatele o příjmu

Kopie občanského průkazu

Doložení alespoň jednoho z tzv. kontaktních dokladů (výpis z BÚ, SIPO, vyúčtování za elektřinu, služby, plyn...)

Bankovní spojeníDůchodci - doklady potřebné k půjčce pro důchodce

Důchodový výměr

Kopie občanského průkazu

Doložení alespoň jednoho z tzv. kontaktních dokladů (výpis z BÚ, SIPO, vyúčtování za elektřinu, služby, plyn...)

Bankovní spojeníPodnikatelé, živnostníci - doklady potřebné k živnostenské či podnikatelské půjčce

Kopie daňového přiznání za poslední 2 roky (včetně všech příloh) + poslední čtvrtletní ekonomické výkazy

Kopie občanského průkazu podnikatele (FO) či kopie obč.průkazů statutárních zástupců společnosti (PO)

Kopie živnostenského listu nebo jiného oprávnění k hlavní činnosti podnikání

Výpis z Obchodního rejstříku

Aktuální potvrzení finančního úřadu a správy soc. zabezpečení o stavu účtu žadatele o půjčku u těchto organizací

Bankovní spojení